332

سایمون پنی کمیسیونر بازرگانی انگلیس در خاورمیانه، افغانستان و پاکستان در اتاق ایران و انگلیس


بنا به گزارش دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس، سایمون پنی‌ کمیسیونر ارشد بازرگانی دولت انگلستان برای منطقه خاورمیانه، افغانستان و پاکستان روز سه شنبه 28 اسفندماه به اتفاق راب مک ایر سفیر بریتانیا در تهران، کیت ولینگز مدیر بخش بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس در تهران دریک ناهار کاری دراتاق ایران و انگلیس با مهندس علینقی خاموشی، دکتر امینی و فیروزه مزدا رئیس، نایب رئیس و دبیرکل و عضو هیات مدیره اتاق دیدار و به تفصیل درباره روابط بازرگانی دو کشور به ویژه درباره مسائل و مشکلات بانکی، واردات و صادرات ، سرمایه گذاری و صدور ویزا برای بازرگانان انگلیسی به تبادل نظر پرداختند. در پایان درپی اظهار علاقه طرفین به مبادله هیات های بازرگانی قرار شد در تابستان در پیش ایران پذیرای یک هیات فعال در زمینه های غذا و دارو از انگلیس باشد.

سایمون پنی پیش از ترک نشست کاری مورد اشاره اظهار داشت دولت انگلیس بی نهایت خواهان توسعه روابط اقتصادی دو کشور است و در بازگشت به لندن خواسته های شما منعکس خواهدشد، اما آنچه بیش از همه مورد درخواست وی بود تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان انگلیسی و برقراری امکان دریافت ویزا در فرودگاه بود.

بنا به گزارش سایمن پنی در این سفر خود به ایران افزون بر دیدار و گفت وگو با کارگزاران اتاق مشترک بازرگانی  ایران و انگلیس ،معاون اقتصادی اتاق ایران ،معاون امور بین الملل اتاق تهران، بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت، در سفری کوتاه به اصفهان،یزد و شیراز از این سه شهر نیز بازدید به عمل آورد.